სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი

Center of fine and Applied Arts

Search
Close this search box.
მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზ. #32
                    D კორპუსი, ოთახი 601
address:  I.Chavchavadze Ave. #32
                    block D, 601
ტელ/Tel: +995 222 00 09 (227)

ცენტრის დირექტორი
Director of the Center
თამარ ნინიკაშვილი
Tamar Ninikashvili

ცენტრის დირექტორის კონსულტანტი
Consultant of director
თამარ ცაგარელი
Tamar Tsagareli

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
Study coordinator
მაკა მაზიაშვილი
Maka Maziashvili

maka.maziashvili@iliauni.edu.ge

გამოყენებითი ხელოვნება /მხატვრული კერამიკა საჯარო სივრცეებისთვის

გრაფიკის ხელოვნება