მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზ. #32
                    D კორპუსი, ოთახი 601
address:  I.Chavchavadze Ave. #32
                    block D, 601
ტელ/Tel: +995 32 2 29 46 15

ცენტრის დირექტორი
Director of the Center
თამარ ცაგარელი
Tamar Tsagareli
ტელ/Tel:  +995 577 26 70 55

დირექტორის თანაშემწეები:
Director’s assistant
თამარ ხარბედია
Tamar Kharbedia
ტელ/Tel: +995 593 35 35 28
tamar.kharbedia@iliauni.edu.ge

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
Training coordinator
თამარ ნინიკაშვილი
Tamar Ninikashvili
ტელ/Tel: +995 558 72 34 56