სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი

Center of fine and Applied Arts

Search
Close this search box.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი ჩამოყალიბდა 2007 წელს მანამადე არსებული იგივე სახელწოდების კათედრის ბაზაზე. ცენტრი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტთან არსებული ფართო სპექტრის საგანმანათლებლო ერთეული, რომელსაც საქმიანობის ყველა ასპექტის მაღალ დონეზე განსახორციელებლად გააჩნია სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო შემოქმედებითი ბაზა (დარგობრივი სახელოსნოები).  2022 წლამდე ცენტრი ახორციელებდა მულტიდისციპლინურ  საგანმანათლებლო პროგრამას – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება. 2022-23 წლიდან სწავლის სფეროების კლასიფიკატორში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად და კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი ამჟამად ახორციელებს შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს: