თვალთა სიჭინავა

tvaltaaaთვალთა სიჭინავა  (1984) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია (2010). სხვადასხვა წელს თანამშრომლობდა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა საზაფხულო ბანაკთან “ლიბერტა”, მოზარდთა საზაფხულო ბანაკთან “ლიბერტა”, შ.პ.ს.-ში ‘ფოტოსამყარო”. 2007 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (კომპიუტერული დიზაინი). 2004 წლიდან მონაწილეობს ჯგუფურ გამოფენებსა და აქციებში.

tvaltik@yahoo.com

Tvalta Sitchinava (1984) – graduated from Tbilisi State Academy of Arts (2010). In different years cooperated with summer school “Liberta”, children’s summer camp “Liberta”, LTD ”Photoworld”. Since 2007 has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of computer design). Since 2004 she has participated in Republican and International Exhibitions and actions.