თეიმურაზ ქუთათელაძე

Temuri_Kutateladze2თეიმურაზ ქუთათელაძე  (1946) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია (1971). 1964 წლიდან მუშაობდა სამრეწველო კომბინატში, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის პედაგოგიური უნივერსიტეტში, თბილისის ბავშვთა სამხატვრო სკოლაში, 2010 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (ხატვა, ქანდაკება). 1971 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებსა და აქციებში. მის მიერ შესრულებული ნამუშევრები ინახება სხვადასხვა ქვეყნის კერძო კოლექციებში.
vkutateladze@gmail.com
Teimuraz Kutateladze  (1946) – graduated from Tbilisi State Academy of Arts (1971). Since 1964 he had worked in industrial factory, Tbilisi State Academy of Arts, A.S.Pushkin State Pedagogical Institute of Tbilissi, Sulkhan-Saba Orbeliani State Pedagogical University of Tbilisi, Tbilisi Art School of Children. Since 2010 he has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of drawing, sculpture). Since 1971 he has participated in Republican and International Exhibitions and actions. His works are being kept in private collections in various countries.