ვაჟა ტარასაშვილი

ვაჟა ტარასაშვილი (დაბ.1955) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია (1976). 1979 წლიდან მუშაობდა საპროექტო ინსტიტუტში „ცენტროსოიუზპროექტი“, მოსკოვის სპეც. სამხატვრო საკონსტრუქტორო ბიურო, „საქსახგანპროექტი“ პროექტირება, ქ. თბილისის მერიის არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის კომპანია, გარემოს დაცვის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი. 2007 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (ნაგებობების აზომვა და პროექტირება).

vazha.tarasashvili@iliauni.edu.ge

Vaja Tarsashvili (1955) – graduated from Tbilisi State Academy of Arts (2007). Since 2002 he had worked in Project Institute “Centrosoiuzproekt”, Special Buro of Arts and Constructing of Moscow, Design field, Engineer, “Saqsaxganproject” Project, Tbilisi City Hall Architecture and city building Company, International Research Center for Environmental Protection,. Since 2011 has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of construction survey and design of buildings)