თამარ ცაგარელი

თამარ ცაგარელი (დაბ.1954) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია (1976), 1976 წლიდან მუშაობდა საქართველოს უმაღლესი და საშუალო განათლების სამინისტროში, ივ. ჯავახიშილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თბილისისი სახელმწიფო მინიატურების თეატრში, ა.ს.პუშკინის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში. 2007 წლიდან არის ილიას სახელმწიფო უნივესიტეტის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის დირექტორი. 2021 წლიდან ამავე ცენტრის დირექტორის კონსულტანტი. სხვადასხვა წელს თანამშრომლობდა გამომცემლობებთან „საბჭოთა საქართველო“, „ხელოვნება“, ‘საქართველოს თეატრალური საზოგადოება“, „მერანი“, ასევე გრიბოედოვის სახელობის თბილისის სახელმწიფო თეატრთან, გრამფირფიტების საკავშირო ფირმასთან „მელოდია“, სააქციო საზოგადოებასთან „მაუდი“ და საერთაშორისო არასამთავრებო ორგანიზაციასთან „Mercy Corps“. 1982 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებსა და აქციებში. 2006წ.  პერსონალური გამოფენა გალერეა „TMS“-ში. მის მიერ შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები ინახება საქართველოს, რუსეთის, ისრაელის, გერმანიის, აშშ-ის კერძო კოლექციებში.

tamar.tsagareli@iliauni.edu.ge

Tamar Tsagareli  (1954) – graduated from State Academy of Arts of Tbilisi (1976). Since 1976 has worked at Ministry of Higher and School Education of Georgia, Ivane Javakhishvili State University of Tbilisi, State Theatre of Miniatures, A.S.Pushkin State Pedagogical Institute of Tbilisi, Sulkhan-Saba Orbeliani State Pedagogical University of Tbilisi. Since 2007 – Director of Centre of Fine and Applied Arts at Ilia State University. Since 2021 wrGcCXPsZbG2nqtun539HTVdconsultant of this center`s director. Cooperated with “Sabchota Sakartvelo” Press, “Khelovneba” Press, “Georgian Theatrical Association” Press, Griboedoff State Theatre of Tbilisi, the Soviet Firm of Gram-Records “Melodia”, “Merani” Press, Corporation “Maudi” and the International Nongovernmental Organization “Mercy Corps”. Since 1982 participated in Repaublical and International Exhibitions and Actions. 2006 took place her solo show at TMS-Gallery. Her paintings and drawings of different years are being kept in the private collections in Georgia, Russia, Israel, Germany and the USA.