თამარ ხარბედია

თამარ ხარბედია (1973) – დაამთავრა სულხან-საბა ორბელიანი სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი (1998). 1998 წლიდან მუშაობდა სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის პედაგოგიური უნივერსიტეტში, 90-ე საშუალო სკოლაში,  საქველმოქმედო ფონდში ~კარიტასი~, მე-15 საშალო სკოლაში. 2007 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (მინანქრის ხელოვნება, ფერწერულ მასალათა ტექნოლოგია, ენკაუსტიკა, ხატწერა). 2003 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებსა და აქციებში. Mმის მიერ შესრულებული ნამუშევრები ინახება სხვადასხვა ქვეყნის კერძო კოლექციებში.

tamar.kharbedia@iliauni.edu.ge

Tamar Kharbedia (1973) – graduated from Sulkhan-Saba Orbeliani State Pedagogical University (1998). Since 1998 had worked at Sulkhan-Saba Orbeliani State Pedagogical University of Tbilisi, 90th Secondary school, Charitable Foundation “Karitas”, 15th Secondary school. Since 2007 has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of art of enamel, technology of painting materials, encaustic, iconography). Since 2003 she has participated in Republican and International Exhibitions and actions. Her works are being kept in private collections in various countries.