ტერეზა (მაცო) გველესიანი

ტერეზა (მაცო) გველესიანი (დაბ 1970) – დაამთავრა სულხან-საბა ორბელიანი სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი (1991). 1991 წლიდან მუშაობდა სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტში, სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი ბოლნისის ფილიალში, საქართველოს სკაუტების ორგანიზაციაში, სახელმწიფო ბავშვთა ფედერაციასთან არსებული პირველ ბანაკში მომავლის ქალაქი დაბა ურეკში, სკოლა “ჯეჯილი”. 2007 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (ხატვა, ფერწერა, პლასტიკური ანატომია). სხვადასხვა წელს თანამშრომლობდა გამომცემლობასთან “დიოგენე”, კლუბთან ჩაუქი, საკვირაო სკოლასთან “ლიბერტა”. 2002 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებსა და აქციებში.

tereza.gvelesiani@iliauni.edu.ge

Tereza (Matso) Gvelesiani (1970) – graduated from Sulkhan-Saba Orbeliani State Pedagogical University (1991). Since 1991 worked at Sulkhan-Saba Orbeliani State Pedagogical University of Tbilisi, Sulkhan-Saba Orbeliani State Pedagogical University in branch of Bolnisi, organization of scouts of Georgia, Federation of children – first camp “Future City” (Ureki), Secondary school “Jejili”. Since 2007 has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of drawing, painting, anatomy for artists). In different years cooperated with “Diogene” press, club “Chauk”, school “Liberta”. Since 2002 has participated in Republican and International Exhibitions and actions.