რამაზ არავიაშვილი

რამაზ არავიაშვილი (დაბ 1963) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო აკადემია (1989). 1991 წლიდან მუშაობდა ქალთა პედაგოგიურ უნივერსიტეტში, თბილისის 133 საშუალო სკოლაში, მოსკოვის ავეჯის კომბინატში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ნ. დუმბაძის სახ. უნივერსიტეტში, 2010 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (ხატვა, ქანდაკება, ქვის, ხისა და ლითონის დამუშავება). 1989 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებში. მისი ნამუშევრები რეალიზებულია ქალაქის კეთილმოწყობის სფეროში.

ramaz.araviashvili@iliauni.edu.ge

Ramaz Araviashvili (1963) – graduated from Tbilisi State Academy of Arts (1989). Since 1991 worked at Women’s Pedagogical University, 133th Secondary school of Tbilisi, furniture factory in Moscow, Technical University of Tbilisi, N. Dumbadze State University of Tbilisi. Since 2010 he has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of drawing, sculpture, stone, wood and metal making). Since 1989 has participated in Republican and International Exhibitions and actions. Since 1989 his works had been realized in the urban amenities field.