ქეთევან მელია

ქეთევან მელია (1963) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია (1987). 2001 წლიდან მუშაობს თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კომპიუტერული ცენტრში “ორიენტირი”, საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვის ფონდში, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში. 2007 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (ხატვა, ფერწერა). 1988 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებსა და აქციებში. 1995 წელს მოსკოვის სამხატვრო გალერეაში “МАРС” გაიმართა მისი ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა. მის მიერ შესრულებული ნამუშევრები ინახება სხვადასხვა ქვეყნის კერძო კოლექციებში.

ketevan.melia@iliauni.edu.ge

Ketevan Melia (1963) – graduated from Tbilisi State Academy of Arts (1987). Since 2001 had worked at Tbilisi State University of Culture and Art, Computer Center “Orienti”, fund of Protection of historic monuments of Georgia, Tbilisi State Academy of Arts, Sulkhan-Saba Orbeliani State Pedagogical University of Tbilisi. Since 2007 has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of drawing, painting). Since 1988 she has participated in Republican and International Exhibitions and actions. In 1995 took place her personal exhibition in “МАРС”-gallery (Moscow). Her works are being kept in private collections in various countries.