ნინო ჩარგეიშვილი

ნინო ჩარგეიშვილი (1957) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო აკადემია (1983). 1983 წლიდან მუშაობდა მოსკოვის სენეჟის ხელოვნების საერთაშორისო სკოლაში, იაპონიის ტოიამას პედაგოგიურ უნივერსიტეტში, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურის უნივერსიტეტში, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის პედაგოგიური უნივერსიტეტში. 1995 წლიდან მუშაობს ქართული ტექსტილის ასოციაციასთან არსებულ ქართული ქვილთის ჯგუფში, შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. 2007 წლიდან არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგი (ხატვა, ფერწერა). 1996 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებსა და აქციებში. 1993 წელს ტოიამაში (იაპონია) გაიმართა მისი ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა. Mის მიერ შესრულებული ნამუშევრები ინახება სხვადასხვა ქვეყნის კერძო კოლექციებში.

nino.chargeishvili@iliauni.edu.ge

Nino Chargeishvili (1957) – graduated from Tbilisi State Academy of Arts (1983). She worked at International School of Art in Moscow, Pedagogical University of Toiama (Japan), E. Takaishvili Culture University, Sulkhan-Saba Orbeliani State Pedagogical University of Tbilisi, Georgian Textile Group, Shota Rustaveli Theatre and Film University. Since 2007 has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of drawing, painting). Since 1996 she has participated in Republican and International Exhibitions and actions. In 1993 took place her Personal Exhibition in Toiama (Japan). Her works are being kept in private collections in various countries.