მარიამ ჯანელიძე

მარიამ ჯანელიძე (1980) – დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი (2001) და მაგისტრატურა (2003). 2017 წლიდან სწავლობს თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტურის საფეხურზე. 2007 წლიდან მუშაობს თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში მედიახელოვნების ფაკულტეტის პედაგოგად (IT ტექნოლოგიები). 2009-2014 წლებში მუშაობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (კომპიუტერული დიზაინი). 2016-2017 წლებში მუშაობდა თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ცენტრის პედაგოგად (კომპიუტერული გრაფიკა). 2018  წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის  პედაგოგად (კომპიუტერული დიზაინი). 

mariam.janelidze@iliauni.edu.ge

 Mariam Janelidze (1980) – graduated from Ivane Javakhishvili State University of Tbilisi . Bachelor (2001), Master (2003).  Since 2017 she has been doing her doctoral degree at Tbilisi State Academy of Arts. Since 2007 she has been working at Tbilisi State Academy of Arts, Faculty of Media Arts as a teacher (IT technologies). In 2009-2014 she worked at the Center of Fine and Applied Arts of Ilia Atate University as a teacher (computer design). In 2016-2017 she worked at the University Lifelong Learning Center Tbilisi State Academy of Arts as a teacher. Since 2018 she has been working as a teacher (computer design) at the Center of Fine and Applied Arts of Ilia State University.