ლევან ხარაზიშვილი

ლევან ხარაზიშვილი (1996)  – დაამთავრა ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი (2019). თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მაგისტრატურა
(2021). 2021 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნების ცენტრში პედაგოგი (კომპიუტერული დიზაინი).  2019 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებში.

levan.kharazishvili1@iliauni.edu.ge

(1996) – Graduated From Ilia State university with Bachelore Degree (2019). Tbilisi State Academy of Arts with Master Degree (2021). Works as a teacher in Ilia State university Fine and the Center for Applied Arts since 2021 (Computer Design). Since 2019 he has participated in Republican and International Exhibitions.