სახვითი და გამოყენებითი ცენტრი და ზარაფხანა. კონკურსი