საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა სადიპლომო ნამუშევრების გამოფენა 2016წ