ნინო მგალობლიშვილი

11222341_489670347884236_6607825029553403018_nნინო მგალობლიშვილი (1972) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო აკადემია (1994). სხვადასხვა წლებში თანამშრომლობდა ორგანიზაციებთან და კომპანიებთან: „ბრიტანულ-ამერიკული თამბაქო“, ,,თეატრალური სარდაფი“, ,,აქუა-გეო“, ,,Millenium-Worx“, კლუბი „ბომბეი“, ბრიტანულ-ამერიკული კომპანია. 1997 წლიდან მუშაობდა მოსკოვის ვ.იუდაშკინის მოდელების სახლში. 1995 წლიდან მუშაობს თბილისის სახელმწიფო აკადემიაში, ქართულ-ევროპულ უნივერსიტეტში. 2007 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (ტანსაცმლის მოდელირება და კონსტრუირება). 1990 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებსა და აქციებში. გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP ჩარჩოში (თანამედროვე ხელოვნების სახლი), ფერწერისა და გრაფიკის გამოფენა ”ART-გენი“(ეთნოგრაფიული მუზეუმი). არის ავტორი და კურატორი პროექტებისა: “ART -პროეტი „ნაკრძალი არტში“ (სამხატვრო აკადემია), პროექტი „ფარაჯანოვის ეზო“, Georgian Fashion Week 2011 ჩარჩოში შოუ-რუმის პროექტი „ქართული რემინისცენციები“ (რუსთაველის თეატრი). სხვადასხვა წელს მოეწყო მისი ნამუშევრების პერსონალური გამოფენები: „პოდიუმი ჩარჩოში“ – (სამეფო თეატრი), „ეიდოსის ემანაცია ორიგამიში“ (სამხატვრო აკადემია).

ninomgaloblishvili@yahoo.com

Nino Mgaloblishvili (1972) – graduated from Tbilisi State Academy of Arts (1994). In different years cooperated with organizations and companies “British-American Tobacco”, “Teatraluri sardapi”, “Aqua-geo”, “Millennium-Works”, Club “Bombey”, British-American Company. In 1997 she worked in V. Iudashkin’s model house. Since 1995 has worked in Tbilisi State Academy of Arts, Georgian-European University. Since 2007 she has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of design of clothes and construction). Since 1990 she has participated in Republican and International Exhibitions and actions. UNDP project (modern house of art), exhibition of drawing and painting “ART-geni” (Ethnographic Museum). She was author and curator of projects: Art-project “Natural Reserve in Art” (Academy of Art), “Yard of Paradjanov”, Georgian Fashion Week 2011, show-room project “Georgian reminiscences” (Rustaveli Theatre). In difeerent years her personal exhibitions took place: “Podium in the frame” (Royal theatre), “Eidos’ Enametion in Origami”, (Academy of Art).