მზევინარ მამფორია

24მზევინარ მამფორია (1977) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო აკადემია (2006). 2002 წლიდან მუშაობდა მ.თოიძის სახელობის სამხატვრო პროფესიული სასწავლებელში, ფეხსაცმლის სალონში, საპატრიარქოს სამკერვალო-სალონში “შესამოსელი”. 2007 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (ტანსაცმლის მოდელირება და კონსტრუირება). 2002 წლიდან მონაწილეობა აქვს მიღებული ახალგაზრდა მოდელიორ-დიზაინერთა III საერთაშორისო საქველმოქმედო კონკურსში “მოდა XXI საუკუნე”, მოდელების ჩვენება მ. თუმანიშვილის სახ. თეატრში. 2007 წელს გაიმართა მისი პერსონალური მოდელების ჩვენება “Fresh” ბარში.

mzeviko@gmail.com

Mzevinar Mamporia (1977) – graduated from Tbilisi State Academy of Arts (2006). Since 2002 worked at M. Toidze professional art school, salon of shoes, the sartorial salon “Shesamoseli” of Patriarchate. Since 2007 she has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of design of clothes and construction). Since 2002 she has participated in III international competition of young designers “Fashion XXI”, showing of models at M. Tumanishvili Theatre. In 2007 took place her personal showing of models in “Flesh”-bar.