მაკა მაზიაშვილი

19.03.2015 2მაკა მაზიაშვილი (1982) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია (2007). 2010 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (ხატვა, ფერწერა). 1999 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებსა და აქციებში. მისი ნამუშევრები დაცულია სამხატვრო აკადემიის და გობელენის მუზეუმის ფონდებში, საქართველოს საპატრიარქოში.

makamaziashvili@yahoo.com

Maka Maziashvili (1982) – graduated from Tbilisi State Academy of Arts (2007). Since 2010 has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of drawing, painting). Since 1999 she has participated in Republican and International Exhibitions and actions. Her works are being kept in fund of Patriarchate, Academy of Art, Museum of Tapestry.