ხელოვნების ცენტრის პედაგოგების ნამუშევრების გამოფენა 2015