გიორგი ქართველიშვილი

DSC_4611sგიორგი ქართველიშვილი (1979) – დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2001). 2001 წლიდან მუშაობდა სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმში, წამებისა მსხვერპლთა ფსიქო სოციალური და სამედიცინო ცენტრში Gშღთ. 2007 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (ხატვა, ფერწერა, დაზგური ფერწერისა და ნახატის კომპოზიცია). 1997 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებსა და აქციებში.
temmpera@yahoo.com
Giorgi Kartvelishvili (1979) – graduated from Ivane Javakhishvili State University of Tbilisi (2001). Since 2001 had worked at Sulkhan-Saba Orbeliani State Pedagogical University of Tbilisi, S. Amiranashvili State Museum, Georgian Center of Medical and Psycho-social Rehabilitation of the victims of torture GSRT. Since 2007 has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of drawing, painting, composition of panel painting and drawing). Since 1997 he has participated in Republican and International Exhibitions and actions.