გიორგი ბაქრაძე

PA310091გიორგი ბაქრაძე (დაბ 1954) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო აკადემია (1982). 1988 წლიდან მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. 2009 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (ხატვა, ფერწერა, გამოყენებითი გრაფიკა). სხვადასხვა წელს თანამშრომლობდა რიგ სახელმწიფო დაწესებულებებთან და კერძო ფირმებთან. მისი ნამუშევრები რეალიზებულია სახელმწიფო და კერძო ფირმების მიერ.

gogabakradze@gmail.com

Giorgi Bakradze (1954) – graduated from Tbilisi State Academy of Arts (1982). Since 1988 worked at Tbilisi State Academy of Arts. Since 2009 has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of drawing, painting, applied graphics). In different years cooperated with various state agencies and private firms. His works are realized by public and private firms.