2017 წლის კურსდამთავრებულთა სადიპლომო პროექტის გამოფენა