ბიჭიკო გულუაშვილი

 

hhhhბიჭიკო გულუაშვილი (1951) – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია (1976). 1979 წლიდან მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. 2007 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგად (ხატვა, დაზგური გრაფიკა). 1976 წლიდან მონაწილეობს რესპუბლიკურსა და საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენებსა და აქციებში. სხვადასხვა წელს გალერეში “უნივერსი”, მოსკოვის, იზმირის, ერზრუმის გალერეებში გაიმართა მისი ნამუშევრების პერსონალური გამოფენები. მის მიერ შესრულებული ნამუშევრები ინახება სხვადასხვა ქვეყნის კერძო კოლექციებში.

bichiguluashvili@yahoo.com

Bichiko Guluashvili  (1951) – graduated from Tbilisi State Academy of Arts (1976). Since 1997 he had worked at Tbilisi State Academy of Arts. Since 2007 has worked in Center of Fine and Applied Arts at Ilia State University (invited teacher of drawing, painting, panel drawing). Since 1976 he has participated in Republican and International Exhibitions and actions. In different years took place his Personal Exhibitions in “Universe”, in galleries of Moscow, Izmir, Erzrum. His works are being kept in private collections in various countries.