საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა დიპლომების დაცვა 2016წ